BIOVator เครื่องกําจัดซากภายในฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ

BIOvator เป็นเครื่องกําจัดซากที่มีประสิทธิภาพ โดยได้จากการค้นคว้าและวิจัย ซึ่งจะช่วย

 1. ลดปัญหาในการหาวิธีที่จะกําจัดซากภายในฟาร์ม โดยขบวนการย่อยสลาย จะเกิดขึ้นภานในอุโมงค์ของตัว BIOVator ซากพืช หรือซากสัตว์ จะถูกผสมกับ "สื่อ"และความชื้น จนเกิดขบวนการย่อยของ aerobic micro-organisms ซึ่งจะเกิดอุณหภูมิสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส
 2. ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย ไม่เกิน 7 วัน (ในฤดูร้อน) และหรือ 14 วัน (ในฤดูหนาว)
 3. ขจัดปัญหาเรื่องกลิ่นและพื้นที่เต็ม
 4. รวบรวมการทำงานไว้ในเครื่องเดียวกัน
 5. ลดขั้นตอนการฝังกลบ
 6. ใช้ง่ายเพียงแค่เปิดฝาแล้วเทซากลงในเครื่องแล้วตามด้วยสื่อ

 • ประโยชน์ ของเครื่องกำจัดซาก BIOvator

  * ได้ภาพลักษณ์ที่ดี ต่อสาธารณชน
  * ได้ปุ๋ยหมักที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
  * ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือแมลงวันรบกวน
  * แบบปัจจุบัน จะเป็นขบวนการหมัก ที่สร้าง กลิ่น แมลงวัน และปัญหาจากของเน่าเสีย น้อยที่สุด
  * ปลดปล่อยมลภาวะสู่อากาศน้อย
  * ใช้พื้นที่ภายในฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  * ใช้แรงงานน้อย เพราะขจัดขั้นตอนการพลิกกลับด้วยแรงงานคน
  * เป็นการทำปุ๋ยหมักที่สร้างมลพิษต่ำ และปุ๋ยที่ได้สามารถปรับปรุงดินให้ดีขึ้นได้
  * การทำปุ๋ยหมักภายในฟาร์มถือได้ว่า มีความปลอดเชื้อและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม