ผลิตภัณฑ์สำหรับไก่เนื้อ > ระบบน้ำ

ระบบการให้น้ำ
(Watering System)

ระบบการให้น้ำของ คัมเบอร์แลนด์ ทางเลือกที่ดีที่สุด FeatherSoft Hi-FlowNipples LitterGard Cups เพื่อระบบการให้น้ำที่สมบูรณ์แบบ

ประโยชน์ของระบบให้น้ำแบบ Nipple

 • ประหยัดแรงงานในการทำความสะอาด
 • ลดการปนเปื้อนเชื้อโรคในน้ำ
 • ลดต้นทุนการใช้ยาในกรณียาละลายน้ำ
 • คุณภาพของวัสดุรองพื้นคอกดีขึ้น

 • QUALITY WATERING SYSTEMS

  Cumberland’s experience and engineering continue to bring to you a complete watering system loaded with innovations and features that promote large healthy birds and dry floors.

ตัวปรับแรงดันน้ำ (Pressure Regulator)

 1. เป็นตัวควบคุมปริมาณน้ำที่ไก่ได้รับ
 2. ควรมีการปรับทุกสัปดาห์ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต
 3. ปรับแรงดันน้ำให้ต่ำในช่วงไก่อายุน้อยเพื่อให้จิกกินได้ง่ายและน้ำไม่เปียกพื้นคอก
 4. ปรับแรงดันให้สูงขึ้นในไก่ที่อายุมากขึ้นเพี่อให้ปริมาณการไหลของน้ำมากขึ้น
 5. ดูระดับแรงดันน้ำ ( Float ball)ตามคำแนะนำบริษัทผู้ผลิตให้ดูแรงดันน้ำที่จุดกลางเล้าเป็นเกณฑ์

 • ระดับความสูงของ Nipple (Nipple High)

  1. ควรปรับระดับความสูงของ Nipple ให้เหมาะสมตามอายุไก่
  2. ไก่อายุ 1 วัน (Day old chicks) ควรปรับระดับให้หัวจิก
  (Triggering Pin) อยู่ระดับสายตาไก่และค่อย ๆ
  ปรับขึ้นเมื่อไก่อายุมากขึ้น

Nipple Cumberlands

 1. ทำมาจาก Stainless Steel
  # Trigger pin
  # Steel seat
  # Shut off ball
  # Upper metering pin
  (ทำให้ไม่เกิดการบวมหรือถูกกัดด้วยสารเคมีเช่น Chlorine)
 2. ตัว Upper pin ทำมาจาก Stainless มีอายุการใช้งานที่นานเละมีความเที่ยงตรงต่อการ Controls water flow
 3. ง่ายต่อการจิกของไก่ (Easier toggle action)
  # ใช้แรงในการจิกน้อยกว่า 6 เท่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
 4. Wider operating range ทำให้ Trigger pin swing ได้มากกว่าคู่แข่ง 2 เท่า
 5. Larger drinking cavity ทำให้สามารถอุ้มน้ำ (Holds water)ได้มากกว่า ทำให้ไก่กินน้ำได้มากกว่าโดยที่ใช้เวลาเท่ากัน
 6. ทนต่อการสั่นสะเทือน (Vibration)ได้ดีกว่าเนื่องจาก Pin มีขนาดเล็กกว่าคู่แข่ง
 7. ทำมาจากวัสดุ High grade acetal plastic cap ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 8. มาตรฐาน USA standard J-Lock เป็นมาตรฐานสากลที่สามารถใช้ร่วมกับระบบ อื่นได้
 9. ท่อน้ำทำมาจากพลาสติค ABS ที่มีความทนทานและมีลักษณะทึบแสง