ประเมินงบประมาณ อุปกรณ์ฟาร์มและโรงเรือน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินงบประมาณและจำนวนอุปกรณ์ฟาร์ม สำหรับโรงเรือนแบบปิด (Evaporative Farm)

ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล์
จังหวัด
ขนาดโรงเรือน
ประเภทสัตว์ที่เลี้ยง
จำนวนสัตว์ที่เลี้ยง
น้ำหนักสัตว์ที่ต้องการ
ความเร็วลมในโรงเรือนที่ต้องการ
ชนิดของหลังคา
ความหนาพื้นโรงเรือน
ผนังด้านข้าง
ตำแหน่งการวางฐานไซโล
ขนาดถังไซโล
ระบบไฟฟ้าที่เลือกใช้
คำถามเพิ่มเติม