งานสัมมนา เรื่อง การบำรุงรักษา เครื่องชั่งไซโล และระบบ Auto feed,โครงสร้างโรงเรือน Knock Down

8 มิถุนายน 2561

งานสัมมนา บริษัท เบทาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด วันที่ 8 มิถุนายน 2561 หัวข้อ เรื่อง การบำรุงรักษา เครื่องชั่งไซโล และระบบ Auto feed,โครงสร้างโรงเรือน Knock Down ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท

ข่าวสารและกิจกรรม