ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกร > ระบบอาหาร

ที่ให้อาหารแม่พันธุ์อัตโนมัติ

ACEMO Sow feeding station

เพื่อให้คุณภาพเนื้อที่ดีกว่าในการลงทุนที่น้อยกว่า

  • เพื่อให้ทราบถึงการกินของสัตว์แต่ละตัว
  • เพื่อให้ทราบและควบคุมปริมาณการกิน
  • เพื่อตรวจหาสัตว์ที่สูญเสียความอยากอาหาร
  • เพื่อตรวจหาปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อลดความผิดพลาดจากคนและการจัดการ
  • การจดบันทึกน้ำหนักในแต่ละช่วงเวลา