ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกร > ระบบน้ำ

Monoflo

Pig Nipple

ที่ให้น้ำหมู Pig Nipple

  • กลไกการไหลของน้ำแบบใช้ระบบกด
  • ลดการสูญเสียของน้ำ
  • ผลิตจากวัสดุสแตนเลส
  • ความยาว 78 เซนติเมตร